Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


 

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
iVision s.c.

ul. Sarnia 7b/1

71-777 Szczecin

 

2. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci i imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów będą przetwarzane przez Administratora w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a iVision s.c., marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółki, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest zgoda wyrażona poprzez wypełnianie ankiety podczas Targów Warsaw DentalMedica Show 2020


Dane są zbierane również do celów statystycznych.

 

3. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:

- partnerom wchodzącym w skład FUZJI DOŚWIADCZEŃ na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,

- podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,

 

 

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia lub tak długo jak iVision s.c .będzie wykonywał swoje zadania z zakresu promocji przedsięwzięcia pn. „ Fuzja Doświadczeń”.

W zakresie roszczeń  dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z realizowanymi zadaniami zgodnie z terminami przedawnień dla danego stosunku prawnego.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:

·       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

·       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·       ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·       usunięcia danych osobowych;

·       wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.